Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти   

 

Статут закладу освіти

Ліцензії  на провадження освітньої діяльності

Розпорядження Вінницької ОДА №931 від 23.12.2021 "Про переоформлення ліцензії"

Структура  та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Наявність вакантних посад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти ЗЗСО

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2020/2021 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021/2022 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2022/2023 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2023/2024 н.р.

 

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Звіти про використання коштів

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти