Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти   

 

Статут закладу освіти

Ліцензії  на провадження освітньої діяльності

Структура  та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2016-2017 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2017-2018 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2019-2020 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Звіти про використання коштів

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти