новина

Головна » новина   

  

 

З досвіду роботи вчителя історії Мороз І.В. в умовах дистанційного навчанняОрганізовуючи дистанційне навчання історії, вчитель історії Мороз Іра Володимирівна синхронізує вивчення історії України та всесвітньої історії. У здобувачів освіти повинні сформуватися розуміння і вміння інтерпретувати історичний розвиток України та інших держав як цілісну систему світового культурного, економічного, соціального та політичного простору, пояснювати взаємодію української та світової історії, виокремлювати й аналізувати історичні виклики, з якими стикалися держави, народи, нації й люди

В ході дистанційного навчання педагог створює таку комунікаційну структуру, яка була б гнучкою. Дистанційне навчання історії передбачає кілька типів взаємодій з різними цілями: оперативне інформування; повідомлення нового матеріалу; уточнювальні запитання; коментарі до виконаних робіт тощо.

Оцінювання - встановлення рівня навчальних досягнень в оволодінні змістом предметів історія України чи всесвітня історія відповідно до вимог чинних програм. Оцінювання результатів навчання проводиться за допомогою дистанційних платформ. Отримання навчальних матеріалів та спілкування зі здобувачами освіти під час дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові тестові роботи, заповнення таблиць, побудова схем, виконання творчих робіт, тем практичних занять, навчальних проєктів, передбачених навчальною програмою. Студенти опрацьовують параграфи підручника, пишуть есе і надсилають на електронну пошту викладача, або через завдання у Сlassroom. Після закінчення певної теми проводиться тематичне оцінювання шляхом тестування. Тести вчитель складає самостійно, або використовує  з платформи «На урок».

 Простір для організації дистанційного навчання забезпечує такі функції: проведення онлайн-занять у Meet; доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів на https://iramoroz.blogspot.com/ і Сlassroom; отримання робіт учнів (тести чи виконані практичні завдання); оцінювання та зворотний зв’язок щодо виконаних робіт.

Результати самостійних робіт використовуються для відзначення успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання. Поточне оцінювання здійснюється в усній та письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди тощо. Більш традиційний підхід передбачає подання виконаних письмових робіт за допомогою електронних ресурсів Viber, тощо. Усні завдання оцінюються безпосередньо через Meet, ресурс, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі, або перевірені опосередкованим способом через відео- або аудіо файли.. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляються в індивідуальному порядку шляхом використання одного із  засобів зв’язку: електронної пошти, Viber. Під час контролю та оцінювання обов’язково педагог зважає на загальний досвід дистанційного навчання, а також на технічні проблеми, які можуть виникати під час виконання завдань. Тому надаються здобувачам освіти більше спроб і часу на виконання контрольних завдань.

 

 

 17.05.2022 | Aдмін

Вернутись назад