Життя школи

Головна » Життя школи   

 

                                       Діючі програми в школі

 

1.     Комплексна програма щодо попередження дорожньо-транспортного, побутового та дитячого травматизму, інших нещасних випадків невиробничого характеру (затверджено на засіданні ради школи, протокол № 2  від 21.09.2017 р.)

2.     Програма розвитку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 № 3 м.Гайсин (затверджено на засіданні ради школи, протокол № 2   

 від 21.09.2017 р.)

3.     Програма «Обдарованість» (затверджено на засіданні ради школи, протокол № 2 від 21.09.2017 р.)

4.     Програма роботи школи з педагогічними кадрами (затверджено на засіданні ради школи, протокол № 2 від 21.09.2017 р.)

5.      Перспективний план роботи СЗШ І-ІІ ступенів № 3 м. Гайсин на 2015-2020 роки ( затверджено на засіданні ради школи, протокол № 1 від 31.08.2015 р.)

6.     Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» (затверджено на засіданні ради школи, протокол № 3 від 02.02.2014 р.)

7.     Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Районної  програми

   «Молодь Гайсинщини» на 2016-2020 роки,  наказ № 27  від 10.03.2016р.

8.      План заходів на  виконання  районної цільової соціальної  комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження  торгівлі людьми, запобіганню насильства  в сім’ї та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2020 року, наказ

 № 130 від 16.09.2016р.

9.     План заходів щодо попередження правопорушень, безпритульності і бездоглядності  серед неповнолітніх, наказ № 135 від 26.09.2016р.

10.            План заходів з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, наказ № 133 від 16.09.2016р.

 

11.                                                                                                      План заходів з увічнення  пам’яті захисників України до 2020 року в  школі, наказ № 136 від 26.09.2016р.

 

Звіт директора школи про свою діяльність за 2016-2017 навчальний рік

 Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2016-2017 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Ви знаєте, що  відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Тому визначення стратегічних пріоритетів життєдіяльності нашої школи відбувається в контексті становлення освітньої  парадигми, яка направлена на  різнобічний розвиток кожної окремої дитини.

Звіти керівників вже стали традиційними. З 2005 року ми відкрито говоримо про наші досягнення, проблеми, тому знаємо до чого нам прагнути. Школа розвивається, не стоїть на місці і я запрошуємо вас, шановні присутні,  до співпраці.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, керувалася  посадовими обов’язками, основними  нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу

Здійснювалось оперативне керівництво школою, забезпечувалась її діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою.

Головною метою на сучасному етапі навчання наш  педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця вчителів школи, учнів,  батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Результати роботи закладу  свідчать про те, що  в нашій школі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують належний статус нашого закладу в освітянському просторі міста .

    Зусилля  педагогічного колективу були спрямовані на виконання  головного завданя -  формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю  навчальною, а потім і  фаховою  працею  досягти власного соціального успіху і зробити внесок у  громадську, державну справу.

Над реалізацією цих  завдань наполегливо працювали: директор, заступник з навчально-виховної роботи , педагоги-організатори, психолог,бібліотекар,педагогічний колектив, технічний персонал.

Матеріально-технічна база школи  задовільна й відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації  навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

В 2016-2017  навчальному  році в школі здобувало освіту 149 учнів в 11 класах.

Головною методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив, було  формування  ключових компетентностей особистості школяра, стимулювання самоосвітньої діяльності учнів  і учителів; підвищення якості навчально – виховного процесу на основі  моніторингу навчальних досягнень учнів.

У межах роботи над єдиною методичною проблемою на науково-практичних семінарах, на  засіданнях педради,   методичних об’єднань вчителів-предметників були  розглянуті питання  запровадження  компетентнісного підходу в навчально виховний процес,  шляхів вдосконалення  педагогічного  моніторингу,  розвитку  навичок  самоосвіти  школярів, ознайомлення вчителів з інноваційними методами навчання.

Активізувалась самоосвітня  діяльність  вчителів щодо вивчення  сучасних підходів до навчання  і виховання школярів. 100%  вчителів володіють навичками роботи на комп’ютері, створюють свої блоги, сайти, що сприяє  роботі з учнями у формі  індивідуального та  дистанційного навчання.

За річним планом роботи протягом навчального року 5  вчителів пройшли курсову перепідготовку  й  атестовані -  8 вчителів.

Адміністрація школи, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності.

Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних – інтерактивних.

Навчально-виховний процес побудовано на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання інноваційних технологій.

Щорічно 37- 40 % учнів 8-11 класів беруть участь у олімпіадах і конкурсах різних рівнів. В цьому році ми маємо 4 переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1 переможця ІІІ етапу.

Два учня  школи стали переможцями Стусівських читань-2017.

У різноманітних інтелектуальних конкурсах Грінвіч, Соняшник, Кенгуру  взяло участь 38 учнів, Впевнена, результативність участі у інтелектуальних конкурсах була б вищою, якщо б конкурси організаторами  проводилися безкоштовно.

На жаль, не кожний має  для цього  фінансову спроможність.

  Але все ж таки  ми не повинні  зупинятися на досягнутому. Треба залучати якомога більше дітей,  адже  всі діти  талановиті від природи й задача кожного педагога зуміти розкрити цей талант. Тому проблема підвищення  якості і результативності процесу навчання і виховання  учнів  повинна  бути  головною для кожного вчителя.

Проте слід  також  зазначити, що з кожним роком  поширюється  явище втрати учнями інтересу та мотивації до навчання,  зацікавленості  у результатах, байдужість, небажання ходити до школи. Це виникає через перевантаження шкільних програм, через те, що деякі з них не орієнтовані на вікові особливості, не так розвивають дітей, як перевантажують і відлякують від навчання. Колись через перевантаження діти втрачали інтерес до навчання в класі 7-8, а тепер уже в третьому.

 Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що шкільну програму спростять протягом наступного року, щоб прибрати зайвий матеріал і не перевантажувати школярів.  До першого вересня 2018 року Міністерство освіти України планує  провести ревізію навчальних програм  школи.

Тож,  проаналізуємо моніторинг навчальних досягнень учнів на кінець 2016-2017 навчального року:

Навчальний рік закінчили  - 149 учнів,

Всі вони атестовані

мають досягнення високого рівня - 5

 учні ( 3%),  всі діти отримали похвальні листи,

1 учень претендує на отримання свідоцтва за базову середню школу  з відзнакою

достатнього рівня  - 36 учень  ( 42%)

середнього рівня  - 58  учнів ( 46%) 

початкового рівня -  21 учнів ( 7%)

Сподіваємося, що наступного навчального року результати будуть кращими.

 Працюючи  над реалізацією концепції виховної роботи, педагогічний колектив організовував і проводив з учнівським  колективом  роботу, яка  включає в себе  національно-патріотичну самосвідомість,  розвинену духовність,  моральну, художньо–естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток індивідуальних  здібностей і таланту.

Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості.

 В школі відпрацьована система учнівського самоврядування. Учні активно беруть  участь у житті школи, постійно проводять концертні програми. Всього в органах учнівського самоврядування різних рівнів залучено 50% дітей 8-11 класів.

В різноманітних виховних заходах, що проводяться школою, залучаються  учні майже з кожного класу (з 1-11 класів).

На належному рівні знаходяться питання задоволення потреб дітей у позаурочній діяльності: у вільний від уроків час   відвідують шкільні гуртки різних напрямів.

Учні школи беруть активну участь у всіх виховних заходах, що проводяться школою, районним Будинком школярів, молодіжними та іншими організаціями і установами районного та міського рівня.

Одним  з  важливих інформаційних ресурсів є шкільна бібліотека.Для того, щоб бібліотека відповідала статусу інформаційно–освітнього  і культурного центру школи, створені відповідні умови - бібліотека оснасщена  сучасною технікою, комп’ютерами з підключенням до мережі інтернет,створені   умови для самостійної роботи  школярів та вчителів.

Постійно поповнюється фонд  довідкової, художньої, методичної  літератури. Стабільним  є фонд підручників 1-3, 5-6, 8-11 класів. Проте проблема є з підручниками 4 та 7 класів, що працюють  за новою програмою. Це проблема не локальна, не конкретно нашої школи, це глобальна проблема на рівні країни через певну економічну  ситуацію.

В цьому навчальному році школа отримала підручники для учнів  7 класів лише у грудні 2016 року й  забезпеченість підручниками  складає лише 94 %.Сподіваємося на виправлення ситуації у новому навчальному році..

  З метою проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи з правового виховання та попередження правопорушень школа співпрацює з кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей  району.

У закладі у системі проводиться робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій. Створено відповідний банк даних.

80 % дітей пільгового контингенту залучені до роботи в  гуртках, спортивних секціях. Традиційно на початку навчального року проводиться місячник «Увага, діти на дорозі», „Місячник охорони дитинства”, проводиться акція „Милосердя”, „Наша школа рідний дім».Соціальна підтримка дітей пільгової категорії проводиться згідно з діючим законодавством.

В школі обладнано медичний кабінет  відповідно до  нормативних вимог. За рахунок бюджетних та батьківських коштів школа своєчасно забезпечується необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги. Вся документація учнів та санітарні книжки  працівників  ведуться у відповідності з нормативними документами.Учні та працівники школи планово проходять поглиблений медичний огляд. Щорічно питання про результати медичного огляду розглядаються на нарадах при директорі.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів.З учнями вивчаються правила дорожнього руху. Щомісячно класні керівники проводять бесіди з протипожежної безпеки, правил поведінки на водоймищах та  безпеки під час проведення уроків та позаурочних заходів.

Важливими учасниками виховного процесу є батьківська громадськість.Домінуючим лідером серед  перевірених часом форм роботи були  і є  батьківські збори та  діяльність батьківського  комітету.

Співпраця батьківської громадськості та педагогічного колективу вказує на зростання ролі батьківського комітету в житті школи. Налагоджені партнерські стосунки між  вчителями та батьками  на основі довіри,  взаємодопомоги, творчої  взаємодії. Батьківською радою закладу  ведеться  робота по благоустрою території та приміщень школи, надання  допомоги в організації ремонту, проведенні загальношкільних масових заходів. Активізувалась робота батьківських комітетів класних  колективів.

Щороку  раз на чверть  проводиться  аналіз та звіт поповнення матеріальної бази школи за бюджетні та спонсорські кошти.

Від імені всього колективу закладу  низький уклін всім небайдужим до справ життєдіяльності нашої школи. Тож, не збідніє  та рука, що дає.

Важливим  акцентом у роботі закладу є відкритість й прозорість школи.

Прозорість шкільної інформації

Школа має свій сайт

Класні батьківські збори проводяться 4 рази на рік.

Загальношкільні батьківські конференції  – 2 рази на рік.

Засідання Ради школи та загальношкільного батьківського комітету  проводяться 4 рази на рік  відповідно до планування.

Рада  учнівського самоврядування -  щотижня.

Отже, виходячи з  аналізу роботи школи  за минулий рік,  визначені головні  завдання закладу на 2017-2018 н.р.:

  • Забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу  в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням
  • Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН
  • Підтримка і педагогічний супровід  дітей з особливими здібностями та потребами.      
  • Виховання в дітей любові до України, рідного міста, школи .
  • Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.
  • Поповнення матеріально-технічної бази школи.     

Як сказав Конфуцій, найпрекраснішим  на світі  є вигляд дитини, що впевнено йде по життєвій дорозі після того, як ви показали йому шлях...

Отже, шановні вчителі й батьки, нас об’єдную одна свята мета  -  виховання й навчання дитини.

Тож висловлює всім присутнім велику пошану й вдячність за порозуміння та  співпрацю, Вітаю із закінченням  ще одного навчального року й зичу всім міцного здоров’я,  гарного літнього відпочинку, миру та добробуту.

 

 

· 

  

Ми низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя, проявляючи нечуваний героїзм, сміливість та відвагу, зуміли врятувати світ від нацистського поневолення.
Вшановуючи ветеранів війни, ми усвідомлюємо, що без їхнього подвигу не було б ні сучасної Європи, ні нашої України. Завойована старшим покоління Перемога сьогодні надихає нас на нові звершення, зміцнює наш дух, допомагає долати труднощі та йти вперед.
Низько вклоняємося Вам, дорогі ветерани, захисники Вітчизни, дякуємо за патріотизм і мужність заради свободи нашої країни.
Обов'язок нинішніх поколінь - бути гідними продовжувачами справи переможців. Щороку свято 9 травня служитиме нагадуванням - немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній та мирній землі.
Дорогі ветерани! Від щирого серця бажаємо Вам здоров’я, миру і душевного тепла! Живіть якомога довше серед нас, адже без Ваших рук, без Вашого подвигу, без Вашої історії Україна не відбудеться.

Хай у ці весняні дні мир і спокій, злагода і достаток будуть завжди у кожній нашій родині, а незабутній подвиг завжди кличе нас до нових звершень в ім’я незалежної України!

Зі святом вас! З Днем Перемоги! 

peremoga 

 Прийміть найщиріші вітання з нагоди Воскресіння Христового!

Це свято є символом торжества життя, перемоги добра над злом, світла над темрявою, віри над безнадією. Великодні дні спонукають нас по-новому подивитися на світ, бути добрішими, милосерднішими, благороднішими, терплячішими один до одного.
Сердечно вітаючи Вас зі світлим днем Христового Воскресіння, бажаю душевної рівноваги і гармонії, спокою, миру і добробуту. Нехай у цей Великий День душа сповниться відчуттям щастя, радості і добра, а теплі писанкові барви звучать у Вашому серці найсвітлішою надією. Злагоди, достатку, віри і щирої любові Вам та Вашим родинам!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!1275

Картинки по запросу всесвітній день поезіїКартинки по запросу всесвітній день поезії

t g shevchenko 4jpg 

Картинки по запросу малюнки до 8 березня мамі     

 

 

 

 

 

Картинки по запросу анімація зимаКартинки по запросу анімація зимаКартинки по запросу анімація зима       

Вітаємо    ПАНАСЮК НАТАЛІЮ МИХАЙЛІВНУ     учителя хімії з перемогою в першому етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015".

 

 

 

 

                                                               Новогодние обои широкоформатные                                                     

Дед мороз с оленямиНовый год старые картинки

 Шановні колеги!

Вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.
Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця!

З повагою педагогічний колектив та профспілковий комітет

СЗШ  І-ІІІ ступенів №3 м. Гайсин

 

 

9 травня 1945 рік назавжди ввійшов в історію як День Перемоги. Для українців Велика Вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Це була справедлива, визвольна, священна війна проти підступного і жорстокого ворога, який винашував плани перетворити на рабів слов'ян та інші народи, віднесені нацистами до так званої "нижчої" раси.

 Своїми спогадами поділились Ветеран Великої Вітчизняної війни АБРАМОВИЧ  ОЛЕКСІЙ АБРАМОВИЧ, Ветеран Збройних Сил ІСАЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ  з учнями школи на  зустрічі, яка відбулась  30 квітня

 

 

  

Чорнобиля гіркий полин

На серце ліг незримо й тяжко 

І плине над землею дзвін

Із тихим стогоном протяжно.

То дзвонять дзвони не Хатині ,

Де слід лишила свій війна,

Це стогнуть землі України,

Де мирний атом не мина.

Чорнобиль - незагоєна рана на тлі нашої землі . Памяті Чорнобильської трагедії проведено в школі лінійку

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ШКОЛІ

Метою цивільного захисту навчального закладу є організація і забезпечення захисту учнів і працівників від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного походження. Розпочався день з відкритих уроків, після чого пролунав дзвоник, який сповістив про умовну надзвичайну подію за легендою викид аміаку на сусідньому підприємстві

 

В ході проведення комплексного тренування, діти змогли ознайомитись із засобами індивідуального захисту населення.

 

                                            

Санітарні дружини, до складу якої входили учні 10 класу, оперативно надавали медичну допомогу постраждалим.

 

Завершився день випуском бойових листів.

 

   

"Є чимало цінностей, але найголовніше- це життя. Його не стане і все втратить сенс. А здоров'я твоє- це твоя найвища цінність." Такими словами розпочали свій виступ учні 6 класу (класний керівник Мельник Світлана Вікторівна) на відкритому виховному заході " Життя- найвища цінність".

 

 

28 - ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Девіз 2013 року - "Запобігання професійним захворюванням".

22 квітня в школі відбулася зустріч з державним інспектором з охорони праці  ТУ Держгірпромнагляду у Вінницькій облсті Мазур Наталією Анатоліївною 

Відкритий урок "Що ми знаємо про безпеку дитячої трудової діяльності" у формі презентації підготувала вчитель Терлецька Тетяна Григорівна, яка ознайомила учнів школи із статтями Конституції України про охорону праці та Законом України "Про охорону праці"


 

   

 

 

 

Aкція "Чисте  довкіля". Працівниками школи, учнями школи протягом тижня здійснено прибирання території школи, висаджено 20 дерев та кущів.

               


 

                                                                                                                                                                         

 

20 лютого пройшли загальношкільні батьківські збори "Співпраця: школа і сім'я".  Досягти позитивних результатів можна лише за умови взаємодії сім'ї та школи, співпраці батьків і самих учнів. Лише спільними зусиллями, доповнюючи одне одного, сім'я та школа можуть досягти бажаних результатів"- розпочала свій виступ директор школи Шеремета Ірина Костянтинівна

 

 Психолог школи Наконечна Людмила Петрівна підготовила виступ на тему: " Як допомогти дитині в навчанні?" Допомога дітям має бути ефективною, грамотною і повина йти в трьох напрямках: організація режиму дня, контроль за виконанням домашніх завдань, привчання дітей до самостійності.

                                                              

 

Закінчились загальношкільні збори святковим концертом участниками якого були учні, вчителі, батьки.

                                                                                                            

 

 

 

 

З метою усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини, пізнавального інтересу до природи учні 4 класу під керівництвом учителя Дефан Лілії Миколаївни підготували та провели загальношкільне св'ято "Чарівна мелодія весни"

                                                  

 

                                   

                                                                                                          

                                                                                                

 15 березня 2013 року з метою формування в учнів школи правосвідомості й правової культури, поваги до закону, до прав та обов'язків, небайдужого ставлення до порушень законності  й правопорядку учні 9 класу (класний керівник Лісова Тетяна Григорівна) підготували та провели загальношкільний захід " Головне у Конвенції про права дитини" 

                                        

                                       

                                      

                                      

 

                                                

 

 

 День соціальної справедливості. Виставка продаж виробів для допомоги дітям сиротам.

 

                             

                           

                                                                                                                                 

7 лютого на базі творчої лабораторії учителя-методиста Лісової Тетяни Григорівни проведено заняття районної школи професійного становлення вчителів суспільних дисциплін по темі: "Урок-основна форма навчально-виховного процесу". Молоді педагоги ознайомились з досвідом роботи  педагога-майстра. З учнями 8 класу провів урок Кондратюк  Микола  Вікторович-учитель  історії  СЗШ І-ІІІ ступенів с. Бубнівка

 

 

 


 

23 лютого відбувся фестиваль-конкурс бального танцю. Конкурсантів було понад 100 чоловік з різних областей України. Серед них були і учні нашої школи Лізавенко Оленка та Богдан Копняк учні 5 класу       

 

 

 Учасниця фестивалю - конкурсу бальних танців учениця 5 класу ЛІЗАВЕНКО ОЛЕНКА    

                                              

 

 

 

Партнерство школи та правоохоронних органів у розв"занні освітніх та  соціальних проблем підлітків

 

  

З метою попередження випадків порушення морально-правових норм поведінки та ознайомлення учнів з роботою правоохоронних органів з учнями 7-9 класів за участю працівників  ВКМСД  РВУМВС у Вінницькій  області Омельчука Сергія Юрійовича та Панасюка Олексія Васильовича  обговорювалось актуальне питання сьогодення " Правова свідомість як вимір соціальної зрілості"

 

     

                  мои документимои документи    

                                   

           

 

 

08 лютого 2013 року в стінах нашої школи пройшов районний семінар вчителів біології, провідною темою якого було "Формування життєвоважливих компетентностей учнів на уроках біології та в позаурочний час" (керівник методичного об"єднання Панасюк Наталія Михайлівна)                                 

 мои документи 

 

 рабочий стол

                                                                                       

В  листопаді  2012  року  відбувся  обласний  семінар  практичних  психологів  на  базі     СЗШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Гайсин

Збереження і розвиток психофізичного здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу